मी प्रेमाला विचारल

.
मी तिला विचारल्यावर नाही म्हणाली,
जेव्हा एकटक पहात होती तिरप्या नजरेने.
गालातल्या गालात हसुएन, आडखळत होती,
नकळत गुंतत होती माझ्या मध्ये ........

मी प्रेमाला विचारल माझ्यासाठी काय काय करशील?

खांद्यावरच वजनधार गुलाबी गाठोडं सोडून,
त्यातल सर्व सामान त्यांन माझ्या समोर मांडलं.

मनातली भीती, काळजातली हूरहूर,
डोळ्यातल्या सावल्या तीच्या ....
दिवसा झोपेतल्या आणि रात्रीच्या जागण्यातल्या,
छबी त्या लुकलुकनाऱ्या ताऱ्याच्या आणि तिच्या ....

एकटापण घालवण्या साठी,
सोबतीला आठवण तिची.
सोबत तर सुटणार नाहीना,
उगाचचं भीती मनाला तिच्या आठवणींची.

सर्व काही माझ्या पुढ्यात ठेऊन,
प्रेम हसत हसत पुढे निघाल.
मी विनवला, जरा थांबशील,
तर हाल माझे सांगू शकेन तुला.

ते म्हणाल, अरे त्याच त्याच गोष्टी नेहेमीच्या,
वेळे वर जर पोहचलो नाही ना, ह्याही पेक्षा वाईट तिची स्तिती असेन.
प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येका सोबत शक्य नाही रडत थांबायच.
प्रत्येक हळव्या मनाला ह्या रोगाचा औषध मला पोहचवायच ......

मी प्रेमाला विचारल माझ्यासाठी काय काय करशील ?


मी प्रेमाला विचारल
दिनांक : १४ डिसेंबर २००३, वेळ: १२:३० रात्र 
.

0 comments:

Post a Comment

आपल्या अमूल्य वेळा बदल आभारी आहे.
आपला आभीप्राय लवकरच प्रकाशित केला जाईल.

धन्यवाद !!
सुजय खांडगे

TourdeFarm - India's First Agritourism & Farmstay Portal


TourdeFarm - India's First Agritourism & Farmstay Portal


  © माझ्या मराठी कविता © 2010-2016 by Sujay Khandge - Digital Marketing Expert Pune Best Marathi Kavita Blog

Back to TOP