रुसवा

जा मी नाही बोलत तुझ्याशी
लाजून ती म्हणाली मला
मी हसण्यावारी नेउन
आणखीन चिडवल तिला

नाक मुरडवून, पाठ वळवून
बराच वेळ बोट मोडत बसली,
मला वाटले थोड्या वेळात हसेल ती
पण प्रत्येक वेळी हवेवर उडणारी तिच्या केसांची बटच दिसली

नकट नाक तीच ढेमसा सारख फुगलेल
मग मी तिला बराच वेळ विनवलेल
काही बोलेना जशी दगडी मूर्ती ती
शेवटी फक्त पाया पडायचं उरलेल

नेहमी अस का होत
रुसलेल्या राणीला हसवायला राजालाच नाक घासाव लागत
तुम्ही आम्ही काही म्हणू हो
त्याच कारण त्या दोघांना चांगल ठाऊक असत

रुसवा तिचा एका अटीवर हटला
खुश करताना तिला खिसा माझा आटला
मी सुद्धा चूक तिची पटवून तिला मागे नेल
नकळत एक फुलपाखरू गालावरून उडून गेल ....

जा मी नाही बोलत तुझ्याशी
लाजून ती म्हणाली मला

0 comments:

Post a Comment

आपल्या अमूल्य वेळा बदल आभारी आहे.
आपला आभीप्राय लवकरच प्रकाशित केला जाईल.

धन्यवाद !!
सुजय खांडगे

TourdeFarm - India's First Agritourism & Farmstay Portal


TourdeFarm - India's First Agritourism & Farmstay Portal


  © माझ्या मराठी कविता © 2010-2016 by Sujay Khandge - Digital Marketing Expert Pune Best Marathi Kavita Blog

Back to TOP